Een heldere uitleg over het mediation proces

In vergelijking met andere vormen van geschillenbeslechting kan het bemiddelingsproces een informeel, improvisatorisch karakter hebben. Deze worden bijvoorbeeld ook door een echtscheidingconvenant gebruikt. Nu zien we dat nog niet iedereen bekend is met het proces achter mediation, vandaar dat wij hier wat meer over zullen laten zien. Het mediation proces kan een aantal of alle… Continue reading “Een heldere uitleg over het mediation proces”