Een heldere uitleg over het mediation proces

mediation

mediationIn vergelijking met andere vormen van geschillenbeslechting kan het bemiddelingsproces een informeel, improvisatorisch karakter hebben. Deze worden bijvoorbeeld ook door een echtscheidingconvenant gebruikt.

Nu zien we dat nog niet iedereen bekend is met het proces achter mediation, vandaar dat wij hier wat meer over zullen laten zien. Het mediation proces kan een aantal of alle van de volgende zes stappen omvatten:

Planning – Voordat het mediation proces begint, helpt de mediator de partijen te bepalen waar ze elkaar moeten ontmoeten en wie er aanwezig moet zijn. Elke partij kan advocaten, collega’s en/of familieleden in haar team hebben.

Openingsgesprek – Na de inleiding van de mediator heeft elke partij de mogelijkheid om zijn visie op het geschil zonder onderbreking te geven. Naast het beschrijven van de kwesties die volgens hen op het spel staan, kunnen zij ook de tijd nemen om hun gevoelens te uiten

Gezamenlijke discussie – Nadat beide partijen hun inleidende opmerkingen hebben gepresenteerd, staat het de bemiddelaar en de disputanten vrij om vragen te stellen met als doel om tot een beter begrip te komen van de behoeften en zorgen van elke partij. Ook handig bij een verdeling erfenis.

Onderhandelingen – Op dit moment is het tijd om ideeën en voorstellen te formuleren die tegemoetkomen aan de kernbelangen van elke partij en die bekend zijn bij elke ervaren mediator. De mediator kan de onderhandelingen met alle partijen in dezelfde ruimte leiden, of zij kan zich bezighouden met “pendeldiplomatie”, die zich heen en weer beweegt tussen de teams, ideeën, voorstellen en tegenvoorstellen verzamelt.